Fərdi İnkişaf Məktəbi

Qeydiyyatdan keç

 

Məktəbin əsas məqsədi gənclərin potensialını formal və qeyri-formal təhsil metodları vasitəsilə artırmaqdır. Bu məqsədlə də gənclərə “Karyera”, “Fərdi İnkişaf Məktəbi”, “Natiqlik sənəti”, “Təlimçilər üçün təlim məşq”, “Mənim hüququm”, “Yetkin Gənc” kimi təlim proqramları tədris olunur. Həyata keçirilən təlim proqramlarının köməyi ilə gənclər üçün yeni peşəkar inkişaf və karyera imkanları yaradan bir mexanizm formalaşdırılmaqla onların məşğulluq probleminin aradan qaldırılmasına şərait yaradılacaqdır.