Əmək və dekorativ tətbiqi sənət

Qeydiyyatdan keç

Mərkəzdə fəaliyyət göstərən əmək və dekorativ tətbiqi sənət  dərnəyi gənclərin peşə yönümlü inkişafını dəstəkləməklə yanaşı onların daxilində olan bacarıqlarının üzə çıxarılması istiqamətində tikiş, biçmə və dizayn dərnəklərinin tədrisini təşkil edir. Dərnəkdə şagirdlərə dekorativ mücrülərin, şüşədən müxtəlif bəzək əşyalarının, tabloların, oyuncaqların hazırlanması ilə bərabər məişət əşyalarının papye-maşe texnikası ilə hazırlanması da tədris edilir.