gənclərin
Gənclərin
kimik?
Sosial inteqrıasiyasını
İntellektual infişafını
dəstəkləyərək
Biz
fərdi
elmi
mədəni inkişafını
təmin edirik
Aktiv
vətəndaş
gənc
yetişdiririk
Gənclərin
İntellektual
Şəbəkəsini
icon_2554.png
5124.png
hands-psd89458.png
Gənclərin
intellektual
potensialını üzə
çıxartmaqla
viziyonumuz
İntellektual
hərəkatını
inkişaf
etdirmək
plump.png
man.png
MİSSİYAMIZ
seminarlar
təlimlər
forumlar
konfranslar
breyn rinqlər
İntelektual yarışlar
RƏSSAMLIQ
res.png
Mərkəzdə fəaliyyət göstərən rəssamlıq dərnəyi rəssamlığın müxtəlif növləri olan rəsm, qrafika, rəngkarlıq, dekorativ tətbiqi sənət, papye-maşe, ebru, batika və vitraj kimi növlərinin təlim və tədrisini özündə birləşdirir.
ƏMƏK VƏ DEKORATİV TƏTBİQİ SƏNƏT
emek.png
Mərkəzdə fəaliyyət göstərən əmək və dekorativ tətbiqi sənət dərnəyi gənclərin peşə yönümlü inkişafını dəstəkləməklə yanaşı onların daxilində olan bacarıqlarının üzə çıxarılması istiqamətində tikiş, biçmə və dizayn dərnəklərinin tədrisini təşkil edir.
SMART LABORATORİYA
smart.png
Zəka Gənclərin İntellektual İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində region gənclərinin İT üzrə bilik və bacarıqlarının, intellektual inkişafının, innovativ ideya və layihələrinin dəstəklənməsi üçün SMART laboratoriya fəaliyyət göstərir.
İntellektual oyunlar klubu
oyun.png
Zəka Gənclərin İntelektual İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində fəaliyyət göstərən “İntellektual Oyunlar Klubu “ fəaliyyətə başladığı ilk gündən etibarən Şəmkir gənclərinin intellektual inkişafına xidmət göstərir.
ELEKTRON KİTABXANA
ekitab.png
Zəka Gənclərin İntellektual İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində fəaliyyət göstərən kitabxana müxtəlif sahələri əhatə edən nəşrlər ilə yanaşı ən son göstəricili Ipad və bookreader ilə təchiz edilmişdir.
MÜASİR İNCƏSƏNƏT QALEREYASI
incese.png
Qalereyada rəssamlığın müxtəlif növləri ilə məşğul olan, yaradıcı foto-şəkillər çəkən gənclər üçün öz əl işlərinin sərgilənməsinə şərait yaradılmışdır.
FƏRDİ İNKİŞAF MƏKTƏBİ
ferdi.png
Məktəbin əsas məqsədi gənclərin potensialını formal və qeyri-formal təhsil metodları vasitəsilə artırmaqdır.
XARİCİ DİL
xarici.png
Müasir kurikulum islahatına əsaslanan maraqlı metod və müxtəlif iş formalarının tətbiqi ilə tədris olunan İngilis, Alman və Rus dilləri müasir zamanda gənclərin ən vacib tələbatlarının qarşılanması üçün əvəzsiz töhvədir.
STUDİYA KOMPLEKSİ
studiya.png
Studiya Kompleksi region gənclərinin televiziya və radio yayımları sahəsində imkanlarını genişləndirməklə yanaşı intellektual tele layihələrin ərsəyə gəlməsi üçün müvafiq şərait yaradır.
ŞAHMAT KLUBU
chess.png
Mərkəzdə fəaliyyət göstərən şahmat klubu regionda bu zəka oyununa maraq göstərən gənclərin hazırlıq səviyyələrinin və intellektual inkişafının təminatçısı olmaqla yeni Azərbaycan qrossmeysterlərinin yetişdirilməsini hədəfləmişdir.
“Shamkir College of Excellence”
“Şəmkir Uğur Kolleci” yeni və beynəlxalq tədris texnologiyalarına əsaslanan təhsil layihəsidir. Bu layihə çərçivəsində, peşəkar ingilis dili və müxtəlif peşə-ixtisas yönümlü kursların tədrisi planlaşdırılır.
 • Proqramın üstünlükləri:
 • Beynəlxalq sertifikat
 • Effektiv və ünvanlı tədris proqramı
 • Praktiki yanaşma və qısa zamanda uğurlu nəticə
 • Müasir ingilis dili
 • Xaricdə təhsil almış və sertifikatlaşmış müəllimlər tərəfindən tədris
 • Microsoft Office
  Using Internet
  Computer Operation Basics
  Email / Search Systems

  Kompüter əsasları
 • TCP / IP
  Server / Client Systems
  Introducation to Networks

  IT Administrasiyasını tanışlığı
 • Java Standard Edition
  HTML5 Introduction
  PHP programming
  Introducation to databases

  Proqramlaşdırma ilə tanışlıq
20.000-dən
9.000+
2.500+